Full OF Empty
Full OF Empty


27.6.06

گزارشگر رادیوی ایران فکر می کنه برای هبجان دادن به بازی باید تو موقعیت های خطرناک اول داد بزنه "داخلِ محوطه جریمه"، بعد 20 ثانیه سکوت کنه، بعدم نگه چی شد :)
می خواستم اینو بگم که هر چند درجاتش مختلفه، هنوز آدمای خنگ تو اکثریت هستن... یعنی که میانگین درجات منفیه...

-

........................................................................................

Home